Skip to main content

Безплатно посещение!

Информация за безплатно посещение

Научи повече

Тази следучилищна програма е предназначена за деца от 5-7 клас, които вече са поставили основите в английския език, и притежават знанията да го практикуват. Тези класове се провеждат изцяло на английски език, тъй като в основата им е практиката на езика.
Ежеседмично потапяме децата в английско-говоряща среда, за да може той да се превърне в част от тяхното ежедневие.
Тук съчетаваме надграждане на граматичните им знания, с развиване на тяхната креативност. Често използваме role play техниката, с която се потапяме в реални ситуации от ежедневието и справянето с тях. Чрез четене и разсъждаване над текстове и популярни теми, ние развиваме техните комуникационни умения, креативност, и богата лексика.

Учебни дни и график

Тази следучилищна програма е предназначена за деца от 5-7 клас, които вече са поставили основите в английския език, и притежават знанията да го практикуват. Тези класове се провеждат изцяло на английски език, тъй като в основата им е практиката на езика.
Ежеседмично потапяме децата в английско-говоряща среда, за да може той да се превърне в част от тяхното ежедневие.
Тук съчетаваме надграждане на граматичните им знания, с развиване на тяхната креативност. Често използваме role play техниката, с която се потапяме в реални ситуации от ежедневието и справянето с тях. Чрез четене и разсъждаване над текстове и популярни теми, ние развиваме техните комуникационни умения, креативност, и богата лексика.

https://www.mypos.com/vmp/btn/B3BFTNK1KDB38